Det er Norske Billedkunstnere (NBK) som informerer om tildelingen i en pressemelding.

– Jeg er helt forferdet og har ikke kommet over det ennå. Dette synes jeg er et stort ansvar og en ære som det er vanskelig å leve opp til. Men jeg er svært takknemlig på vegne av meg selv og tekstilkunsten, sier årets mottaker til NBK.

Kristin Lindberg (f. Oslo, 1950) er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole (1973). Hun bor og arbeider i Krødsherad. Lindbergs kunstneriske praksis er forankret i det tekstile som broderi og bildevev. Hun arbeider også med installasjon, digitale trykk og foto.

Lindberg er opptatt av hvordan samtidskunsten kan hente inspirasjon fra både nasjonal og internasjonal folkekunst. Kunsthistoriske referanser benyttes for å skape konseptuelle verk. Bildespråket er ornamentalt og benyttes også på en fornyende måte innen hennes kirkekunst.

Den Krødsheradbosatte kunstneren har gjennom hele sin karriere ytt stor fagpolitisk innsats og hatt en rekke verv i ulike kunstnerorganisasjoner.

Tatt opp under tvil

I nær 50 år har hun arbeidet med kunsten i et utvidet forståelsesfelt, og tilhører en generasjon norske kvinnelige kunstnere som var med å kjempe for at det tekstile fagfeltet skulle få en anerkjennelse på lik linje med maleri innen bildekunsten.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av at tekstilkunst skal bli respektert på lik linje med annen bildekunst. Før Norske Tekstilkunstnere (NTK) ble opprettet, meldte jeg meg inn i Buskerud Bildende Kunstnere. Jeg ble tatt opp under tvil, fordi de var usikre på om tekstilkunst var bildekunst, sier hun ifølge pressemeldingen.

Da hun gikk på Statens håndverk- og kunstindustriskole (SHKS) i 1968, oppdaget hun ruteåkler på Folkemuseet. Bildeuttrykket i ornamentikken åpnet en ny verden for henne, og ruten har fulgt henne som et grunnelementet i kunstproduksjon hennes siden da. Hennes utstillingen «Ornament tepper», i Kunstnerforbundet i 1996 ble omtalt som en spennende fornyelse av åkletradisjonen.

Fascinasjonen for ruten

Broderi tok hun opp igjen ved en tilfeldighet. Hun ble bedt om å hjelpe til med å gi arbeid til jenter på en systue på Sri Lanka, som ble drevet av en srilankisk venninne. Siden de hverken hadde vever eller plass, startet det Lindberg kaller «et broderieventyr».

– Dette samarbeidet – både menneskelig og kunstnerisk – er noe av det viktigste som har skjedd i mitt liv, og har fortsatt en stor betydning for min kunstproduksjon, sier hun.

– I 1968 startet jeg med kompliserte rutemotiver. Nå har jeg landet inn i selve ruten. På mange måter er jeg tilbake der jeg startet. Fascinasjonen for ruten har endt i monokrome flater. Jeg har kommet hjem, inn til selve kjernen, ruten, pikselen, kvadratet, som er opphavet til alt. Jeg har tenkt å bli en stund.

Utdrag fra Norske Billedkunstneres stipendkomité begrunnelse:

«Et sterkt sosialt og faglig engasjement, og høyt kunnskapsnivå er grunnleggende for Lindbergs kunstnerskap. Komiteen ser at hennes faglige styrke, sterke kunstneridentitet og generøsitet er avgjørende faktorer for de ulike kunstneriske og kunstpolitiske initiativene hun setter i gang, driver og er en del av. Lindbergs kunstnerskap er inkluderende og generøst, og hun deler av sine ulike kunnskapsområder på tvers av generasjoner, fagfelt og fagpolitiske sider».

Norske Bildekunstneres stipendkomité for 2020 består av Siri Austeen (komiteens leder), Gunvor Nervold Antonsen, Sverre Bjertnæs, Anders Eiebakke, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, Kirsti van Hoegee, Sverre Malling, Karolin Tampere, André Kamran Tehrani og Snorre Ytterstad.

Kommunen gratulerer

– Krødsherad kommune er utrolig stolte over å ha en så flott kunstner og ei utrolig engasjert dame som Kristin Lindberg i vår kommune, uttaler Børre Jensen, oppvekstsjef i Krødsherad.

Han påpeker at stipendet hun nå får må sees på som en anerkjennelse av hennes mangeårige virke som tekstilkunstner, men også av hennes engasjement for å gi andre tekstilkunstnere et opphold på gården Søndre Green.

– Gjennom Artists in Residence gir hun et meget attraktivt tilbud til kunstnere fra hele verden. I desember i 2019 mottok Kristin Lindberg fylkeskulturprisen i Buskerud for nettopp dette. Kommunen vil gjerne gratulere Kristin Lindberg med denne store anerkjennelsen.