«KrF kommer til å dø ut.» Dette sier tidligere sjefredaktør i Vårt Land, og tidligere KrF rådgiver, Åshild Mathisen, til NRK fredag 8 august. Hun har fulgt partiet fra 1980-tallet, og fram til i dag. Videre sier hun at partiet har valgt en vei som ikke er bærekraftig, og kommer til å dø ut som stortingsparti – enten nå – eller ved neste valg. Hun ga i 2021 ut boken: «Ingen Søndagsskole».

På landsmøtet til KrF – 2. november 2018 vant de blå kampen om partiets veivalg videre. I sin tale til landsmøtet var Hareide tydelig på at han mente partiet ikke hadde noen framtid i et fortsatt borgerlig samarbeide, og at oppslutningen har falt jevnt og trutt siden de innledet samarbeidet med Høyre i 2001. Vi må gjøre et valg for å overleve sier han. Men etter hans nederlag i veivalget videre, så sier han følgende: «Vi har ikke gjort et veivalg for evigheten».

Men ved det kommende valget kan det vise seg at det var et veivalg for evigheten. Det må vel skje et under om partiet ikke ryker ut av Stortinget ved det kommende valget, og da spørs det om de noen gang kommer tilbake?

Han sa den gang at partiets potensial var størst i et samarbeid sentrum/venstre. Det kunne jo vært interessant å høre om han fortsatt mener det? Men i dag er nok den muligheten borte, all den tid sentrum/ venstre ikke vil ha noe med KrF å gjøre. Partiet valgte en vei på landsmøtet, som kan vise seg å være slutten for dette partiet – for alltid.

Bergens Tidende skriver at målinger som nylig er gjort av UiBs medborgerpanel viser at Kristelig Folkeparti nå er det partiet i Norge som færrest liker, og at partiets posisjon blant norske velgere har sunket dramatisk de sist åtte årene.

KrF er sammen med Frp det partiet som er mest mislikt av over 65 prosent av velgerne. Da må det være lov til å spørre hva som er årsaken til det, og om det er noen i KrF som ikke veit hva de driver med. Finnes det falske kristne?

Selv bor jeg i en kommune som var Arbeiderpartistyrt i 93 år, og det må vel være lov til å si at de skapte en god kommune. Men for KrF var det å bli styrt av arbeidsfolk noe som var lite ønskelig. Så ved det siste valget klarte dette partiet å overtale Sps leder til å skifte farge til blått, og dermed frata AP makta. De tre andre partiene Høyre, Frp og Venstre har i mange år ventet på denne muligheten.

At KrF foretrakk å samarbeide med FrP i stedet for Ap viser vel deres syn på vanlige arbeidsfolk. Hva er det som har vært så gærent med de som har styrt Modum kommune i nesten 100 år? Når det gjelder enkelte kristnes syn på sosialister – så er det et ord som heter «aversjon». Det er vel ikke til å komme bort fra at det er en elite i KrF hvor dette ordet passer. 13. september 2021 kan komme til å bli en skjebnedag for KrF.