Krevde millionavslag for å gi konsesjon på gårdskjøp

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunedirektøren i Sigdal vurderte taksten på Skreddarrud gård som altfor høy, og mente prisen måtte senkes med en million kroner før konsesjon kunne gis.