Kraftig befolkningsvekst i byene – distriktskommuner blir taperne

Av