Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Etter at alle krav og påbud rundt korona og smitte ble fjernet, er det kun anbefalinger som står igjen. Men hva er egentlig smittesituasjonen lokalt?

– Fokus har endret seg fullstendig. Vi har ikke lenger pålitelige tall over hvor mange som er smittet, og dette håndteres nå som en alminnelig virusinfeksjon, sier kommuneoverlege Pål Steiran.

127 i Modum for øyeblikket

De som tester positivt på selvtest, anbefales likevel å registrere seg på kommunenes hjemmesider.

– Det er store mørketall, men kommunene skal fortsatt ha dette systemet for registrering. I dag er det 127 smittede registrert i Modum, 30 i Sigdal og 11 i Krødsherad. Dette er de som er smittet i løpet av de siste fire dagene. Etter fire dager blir de slettet fra oversikten. Det er heller ingen lokale som er innlagt på sykehus på grunn av korona.

Steiran sier at hovedutfordringen i kommunene nå er sykefraværet.

– Men smitten har kommet i puljer, slik at det har latt seg håndtere. Vi har også vært spent på om det vil komme en ny smittebølge blant de eldre, men her har den høye vaksinasjonsandelen hjulpet oss.

Kommuneoverlegen forteller for øvrig at de ikke har tall på hvor mange av innbyggerne som er smittet mer enn én gang.