Etter en turbulent tid fylt med usikkerhet og utfordringer av mange slag er vi nå på vei tilbake til en mer normal hverdag. Vi sier «mer normal», fordi det sannsynligvis er en ny type «normal» vi kommer til å legge oss på. En normal hvor vi har med oss noen nye vaner og tankegods fra disse månedene i unntakstilstand. Ting vil muligens ikke noen gang igjen bli helt som de var.

Dette høres skummelt og utfordrende ut, men det er ikke utelukkende negativt. Vi har i disse månedene sett at vi kan hvis vi vil, som et samfunn og som en verden. Vi er i stand til å sette himmel og jord i bevegelse, tåle motgang, omskiftninger og betydelig inngripen i livene våre hvis det dreier seg om fellesskapets og vårt eget beste. Dette gir håp for andre problemstillinger.

I tillegg til lærdommen om at ting ofte ikke er så umulige å få til som de kan kjennes som, er det spesielt en ting vi ønsker at folk tar med seg videre: den erfaringen mange har hatt siden mars med å jobbe hjemmefra.

Veldig mange, meg selv inkludert, har vært heldige nok til å befinne seg i arbeidssituasjoner hvor vi har kunnet jobbe og bidra uten å sette oss selv eller andre i fare. De fleste av oss har ikke tidligere opplevd å ha hjemmekontor, å være med på fjernmøter og gjøre en del andre ting over Internett på denne måten.

Vi har fått se at det går an, at man kan få mye ut av denne måten å arbeide og samarbeide på. Vi ønsker at vi kan ta med oss disse erfaringene videre, slik at man kan kutte ned på antallet konferanser, seminarer, regionale og lokale møter og andre tilstelninger hvor folk tidligere har tatt det for gitt at en fysisk må være tilstede. Det gir også spennende muligheter for å spre arbeidsplasser utover.

Det kan spare oss for bortkastet tid, og det vil spare miljøet etter at denne store «pausen» i globale utslipp tar slutt.