Gå til sidens hovedinnhold

Kontrollutvalgets lukking av møter under behandlingen av Vikersund skolesaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg må si jeg virkelig blir betenkt og skremt da vår tidligere fremste folkevalgte ordfører Ståle Versland på vegne av AP, nå har fremmet et forslag i formannskapet 26. april om å se på kontrollutvalgets lukking av møter under behandling av Vikersund skolesaken.

Tidligere ordfører Ståle Versland var selv deltaker på disse møtene og burde vite at møter lukkes når person sensitive opplysninger behandles. Kontrollutvalget kan ikke bare lukke møtene sine etter eget godt befinnende, det må hjemles i en grunn for å lukke et møte akkurat som i andre møter i kommunen.

Bakgrunn for lukking av møtet var at kontrollutvalget også ønsket å høre historiene til foreldre som var fortvilet på sine barns vegne og ville fortelle sin historie:

  • Mener virkelig tidligere ordfører Ståle Versland og AP at slike saker skal behandles for åpne dører?
  • Eller mener de kanskje at de ikke burde fått slippe til med sin historie?

Det er helt vanlig prosedyre å lukke møter når saker behandles som inneholder person sensitive opplysninger om det gjelder kommunens ansatte, klienter eller andre innbyggere, mener tidligere ordfører og AP at disse også bør kjøres for åpne dører?

I saken om Vikersund skole fikk alle sider slippe til med sin side av historien selv om utfallet av saken ikke falt i like god jord hos alle parter, et samstemt og enstemmig kontrollutvalg behandlet saken på en mest mulig balansert måte selv om vi opplevde et voldsomt press fra alle kanter som jeg ikke har opplevd maken til i mine ca. 20 år i modumpolitikken.

Når det gjelder hele prosessen, behandlingen av saken i kontrollutvalget så vil jeg anbefale å sette seg inn i hva kontrollutvalgets oppgaver er og hvordan et kontrollutvalg jobber før man bruker masse midler på en evaluering.

Burde ikke heller AP og Ståle Versland stilt seg spørsmålet om hvorfor man havnet i denne situasjon med Vikersund skolen og reflektert/lært av det?

Kommentarer til denne saken