Han er ilagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud og full isolasjon de første to ukene, går det fram av en kjennelse i Buskerud tingrett fredag.

Fengslingen ble gjennomført via såkalt kontorforretning, hvilket betyr at ingen andre var til stede foruten dommeren.

Siktede Espen Andreas Bråthen har samtykket til fengsling og erkjent de faktiske forhold.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Han har samtykket til fengsling, så da sier dette seg egentlig selv, sier hans advokat Fredrik Neumann til NTB.

Han har heller ingen kommentar til hvordan siktede stiller seg til skyldspørsmålet.

– Jeg har ingen kommentar til noen av spørsmålene, sier Neumann.

– Særdeles alvorlig

I begrunnelsen for kjennelsen viser tingretten til sakens alvorlighetsgrad, samt at det er stor nasjonal og internasjonal medieinteresse rundt saken.

– Det vises til sakens særdeles alvorlige karakter, noe som også har medført stor medieinteresse både nasjonalt og internasjonalt. Dersom siktede ikke skjermes for dette og for andre innsatte, vil viktige bevis kunne gå tapt, skriver tingretten.

De viser også til at det skal gjennomføres full judisiell observasjon av siktede, og mener det er viktig at dette kan skje uten påvirkning utenfra.

– Restriksjonene anses ikke som noe uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, skriver tingretten.

Overlevert til helsevesen

Utfallet er i tråd med det politiet hadde begjært på forhånd, bekreftet politiadvokat Anne Irén Svane Mathiassen overfor NTB tidligere fredag.

Hun bekreftet også at Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for fem drap og for å ha skadd tre personer, torsdag ble overlevert til helsevesenet.

Neumann sier hans klient blir hos helsevesenet så lenge det trengs.

– Han blir til den judisielle observasjonen er ferdig. Så vidt jeg vet er det det som pågår nå, sier han.