Valget var enstemmig, og foregikk på landsmøtet 1. mars.

– Jeg gleder meg til to år med interessant arbeide i dette utvalget, sier Aud Norunn Strand.

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KDU er et rådgivende organ for Kommunenes Sentralforbund (KS) og administrerende direktør.

Det sentrale kommunedirektørutvalget for 2021-2023 består av: Leder Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune, nestleder Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Jan Myrekrok, Vinje kommune, Aud Norunn Strand, Modum kommune, Terje Heggheim, Kinn kommune, Katrine Lereggen, Melhus kommune og Tron Bamrud, fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune.