Kommunestyret har bare én sak til behandling – og den er hemmelig

Da kommunestyret i Modum møttes før jul, var sakslista lang og møtet varte i opp mot ti timer. Torsdag ettermiddag blir møtet trolig adskillig kortere.