Kommunestyremøte i Krødsherad: Det meste foregikk på kammerset

Under kommunestyremøtet i Krødsherad torsdag ble det klart av politikerne trenger mer tid. Dermed ble det ikke tatt en avgjørelse på i hvilke rekkefølge skolene skal bygges.