– Nå er turen kommet til å involvere innbyggerne, og jeg håper mange velger å gripe muligheten, sier ordfører Kari Ask.

På kvelden 11. mai inviterer kommunen til åpent folkemøte om kommunestruktur på samfunnshuset i Prestfoss.

Hit kommer alle ordførerne i Midt-Buskerud, samt fagdirektør Odd Rune Andersen fra Fylkesmannen og Ole Gustav Narud fra Lokalsamfunnsforeningen.

I tillegg blir det et panel som består av Jonas Nikolaisen, som er leder i ungdomsrådet, en representant fra næringslivet i Sigdal og førstekandidatene fra de fem partiene som stiller til valg i Sigdal.

Ordstyrer er Bygdepostens redaktør Knut Bråthen.

Angår alle

– Dette angår oss alle. De som ønsker at det skal være godt og mulig å bo i Sigdal, Eggedal og alle våre grender, bør møte opp, mener ordføreren.

– Tror du folk bryr seg?

– Den dagen det blir snakk om konkrete ting som får innvirkning på deres liv, bryr de seg, enten det handler om en barnehage som skal legges ned eller eldre som skal flyttes til et annet sykehjem.

Første del av møtet er viet informasjon og innlegg. Mot slutten åpnes det for innspill og spørsmål fra salen.

– Innbyggerne får mulighet til å lytte, si sin mening og spørre.

Ikke fellesmøte ennå

Mens Sigdal har hatt samtaler og sonderingsmøter med nabokommuner i Numedal, Hallingdal og med Krødsherad, har invitasjoner til felles sonderingsmøte med Modum og Krødsherad foreløpig ikke ført fram.

– Jeg respekterer at noen trenger mer tid. Men nå er det i alle fall bestemt at reformen skal på sakskartet under vårt felles formannskapsmøte 28. mai, sier Ask.

Mange spørsmålstegn

På den andre siden er tida i ferd må å løpe fra kommunene i reformarbeidet.

Det er også Ask smertelig klar over, og hun føler fortsatt at hun ikke har fått godt nok svar på hvilke oppgaver kommunene skal få framover, og hvilke oppgaver fylkeskommunen skal skjøtte.

– Vi trenger flere signaler fra sentrale myndigheter, sier hun.

Allerede juni 2015 vil de første sammenslåingene vedtas gjennom kongelig resolusjon.

Sommeren 2017 skal nasjonale vedtak om ny kommunestruktur være fattet.