Kommunens folk har sjekket og konkludert om de veltede gravstøttene

Gravplassbetjeningen i teknisk etat har vært på kirkegården i Åmot, og konkluderer med at gravstøttene har falt av seg selv.