Kommunen vil trekke innsigelse til Slettemoen

Hvis Krødsherad omformulerer litt i planene for Slettemoen, er administrasjonen i Modum kommune innstilt på å trekke sine innsigelser.