Kommunen tilbyr hjelp til de som har mistet hjemmet sitt

Sju personer er folkeregistrert i flermannsboligen som nå er totalskadd. Kommunen og Nav tilbyr hjelp til de som måtte trenge et midlertidig sted å bo.