Hvem skal bo i den nye Modumheimen?

HIT ELLER DIT?: Noen må flytte inn her, men hvem? Kommunestyret avgjør det 8. desember. Hanneke Molenaar er den første politikeren som går offentlig ut og støtter forslaget om å flytte alle beboere fra Furulund bofellesskap og inn på sykehjemmet.

HIT ELLER DIT?: Noen må flytte inn her, men hvem? Kommunestyret avgjør det 8. desember. Hanneke Molenaar er den første politikeren som går offentlig ut og støtter forslaget om å flytte alle beboere fra Furulund bofellesskap og inn på sykehjemmet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KommentarI juni neste år vil det stå ferdig 24 helt nyoppussede rom i den gamle delen av Modumheimen. Kommunen vil da ha hele 96 sykehjemsplasser tilgjengelig.

Da saken ble behandlet i kommunestyret for noen år siden ville opposisjonen at man skulle bygge 144 plasser, men dette ble nedstemt. I dag har vi ikke nok søknader om langtidsplass på sykehjem til å fylle de 96 plassene vi har, men vi har pleiepasienter som kan få plass.

Hvem må flytte?

I hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble det i forrige uke behandlet en sak om alternative løsninger for hvem som skal få bo i den nye delen av Modumheimen.
Uansett hva man velger vil noen brukere måtte flytte, enten de bor på Furulund, Vikersund bo- og dagsenter eller Geithus bo- og dagsenter. Alternativ 3 innebærer at beboerne på Furulund flytter inn i den nye delen (1. og 2. etasje), samt at det også blir fire langtidsplasser, tre korttidsplasser og én plass for utredning i den nye delen (3. etasje).

Dette er det alternativet som medfører færrest endringer for brukere og ansatte, slik jeg ser det. Arbeiderpartiet og Bygdelista gikk i hovedutvalgsmøtet inn for et forslag som er i tråd med alternativ 3, men som også innebærer at den gamle delen av Modumheimen blir et ressurssenter for demens. Hele Furulund kan flyttes som en enhet slik den er i dag, med brukere og ansatte. Ved de andre alternativene vil ansatte og brukergruppene bli splittet.

FAKTA

  • Modum kommune må fylle opp 24 plasser i den gamle delen av Modumheimen som nå rustes opp.
  • Det må de gjøre raskt etter at bygget er klart, hvis ikke kan Husbanken holde tilbake et tilskudd på 152 millioner kroner (ca 50% av kostnaden)
  • Rådmannen innstiller på at blant annet 16 personer med demens skal flyttes inn på sykehjemmet.
  • Motstanden er stor fra både politikere, pårørende og fagmiljø.

Ressurssenter for demens

Vårt forslag går ut på å opprette et senter ressurssenter for demens, som kan sammenlignes med løsningen i Nederland der man har opprettet «demenslandsbyer».
Der kan de demente bo og gå ut som de vil, men selvsagt under tilsyn om det er nødvendig. I landsbyen finnes små butikker, en kafé, frisørsalong og fotpleier. Alt dette kan også vi lage i det nye ressurssenteret. Frisør og fotpleier er allerede et tilbud, men man kan nok gjøre lokalene litt koseligere. I samme bygg finnes allerede arbeidsstua og dagsenteret.

Systemet med dørlås som er installert på Modumheimen gjør at dørene kan låses og åpnes, avhengig av brukerens sykdomsforløp (og vedtak). Brukere som vil gå ut vil dermed få den samme muligheten på Modumheimen som de har på Furulund i dag. Og brukerne vil selvsagt kunne ta med seg sine egne ting på rommene i den nye delen av Modumheimen, og der rommene er cirka fire kvadratmeter større enn på Furulund.

Endringer gjør vondt!

Alle endringer gjør vondt, uansett om man er forberedt eller ikke, og de fleste av oss har en innbygd motstand mot endringer. De pårørende til brukerne på Furulund har protestert mot en flytting, og det er forståelig. Deres far eller mor har det veldig bra på Furulund og ønsker ikke endring. Selv er jeg verge for brukere både på Modumheimen og Furulund, og vet at de har det veldig bra der de er i dag.
Men som politiker står jeg overfor et vanskelig valg: noen må flytte, hvis ikke mister kommunen deler av tilskuddet fra Husbanken. Hvor mange millioner kroner det utgjør er ikke beregnet, men dette er uansett penger kommunen ikke har råd til å miste. I hovedutvalgsmøtet opplyste rådmannen at et par av rommene i den nye delen kan stå tomme i en periode, men utgangspunktet er at alle rom må bli tatt i bruk ganske umiddelbart etter ferdigstillelse. Og så skal vi huske på en annen viktig ting: mange av de som allerede har flyttet inn på Modumheimen lider også av demens, og det ser ikke ut til at flyttingen har ført til problemer for dem. De aller fleste trives godt i de nye lokalene.

Hva skjer nå?

Arbeiderpartiets og Bygdelistas forslag fikk som kjent ikke flertall i hovedutvalget, på grunn av at Marius Aasand Larsen (Ap) stemte for opposisjonens forslag. Dette forslaget, som altså fikk flertall, går ut på å flytte brukere fra bo- og dagsenterne i Vikersund og Geithus til de 24 rommene på den gamle delen av Modumheimen.

Den endelige avgjørelsen skjer i kommunestyret 8. desember. Hvis opposisjonens forslag blir vedtatt betyr det at alle brukerne og ansatte på bo- og dagsenterne blir berørt. I tillegg vil vi trenge flere ansatte for å betjene de som blir igjen på bo- og dagsentrene.
Jeg mener derfor at forslaget om å flytte beboere på Furulund er det forslaget som gir minst inngripen for færrest mulig brukere og ansatte. Det gir oss muligheten til å øke den allerede gode kompetansen vi har i kommunen på demens, og det innebærer at tilskuddet fra Husbanken vil bli utbetalt.

BAKGRUNN:

24 gamle og syke må flyttes for å redde kjempetilskudd

De ansatte forstår ikke at kommunen vil tvangsflytte gamle og syke

Ap-topp støtter Høyre-Hovland

Furulund – Modumheimen

Hvitt, sterilt og upersonlig

Skjebnen til Furulund 

Ber politikerne redde Furulund

Furulund-saken må få etterspill

Det er ingen skam å snu!

Spikern i Furulund på vei ut igjen

Furulund bofellesskap bør bestå 

Her kan du se framdriftsplanen for nye Modumheimen

Full overhaling på 40 åring

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags