Som det framgår i både Drammens Tidende og Bygdeposten er det søkt om å forlenge Vestbyseterveien opp til Myhresetra.

For oss som er dårlig til beins er dette en gladnyhet. I dag kommer vi bare helt i ytterkanten av Holtefjell. Det at noen vil frede og derved stenge ute oss med handikap får så være.

Jeg håper skogeierne i Bingen får bygge veien, da skal jeg opp på Holtefjell etter 40 års «utestenging.» En fornuftig lagt skogsbilvei er en berikelse for området, og ikke en rasering av miljøet slik jeg forstår at herrene Nævra og Kolberg mener