Anders B. Werp sier i Bygdeposten 30. august at odelsloven må beholdes, og at konsesjonsloven skal fjernes. Dette er oppsiktsvekkende på to måter.

Først, Werp har nok en gang, sist den 30. september 2016, levert inn grunnlovsforslag om å oppheve odels- og åsetesretten – § 117 i Grunnloven. Det er svært spesielt at en stortingsrepresentant ikke husker at han har levert inn grunnlovsforslag om fjerne odels- og åsetesretten fra Grunnloven.

Sist Werp prøvde å fjerne § 117 fra Grunnloven fikk han bare med seg Fremskrittspartiet og Venstre. Mens det ved tidligere odelslovsdebatter har vært sosialistene som ville fjerne paragrafen i Grunnloven, er det nå Werp og Høyre som er mest aggressive mot grunnlovsbestemmelsen. Hensikten er selvsagt klar, de som har kapital skal få lettere tilgang på å eie landbrukseiendommer.

Som saksordfører for behandlingen av Høyres forslag i kontroll- og konstitusjonskomiteen (Innstilling 262 S, avgitt 3. mai 2016) opplevde Senterpartiet det gledelige – alle partier unntatt Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ga full støtte til Senterpartiets mening. Spesielt var det gledelig at Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre ikke endret et komma i Senterpartiets saksordførermerknad. Dette viser noe av det hamskiftet som dagens Høyre, med Werp i spissen, står for.

Dernest, konsesjonsloven. Konsesjonslovene for landbrukseiendommer er om lag 100 år gammel. De ble drevet fram av partiet Venstre, med statsminister Gunnar Knudsen i spissen, under kraftig motstand fra Høyre – også den gang. Konsesjonslovene for landbrukseiendom krever personlig eierskap med tilhørende plikter. Dette har vært en av de mest samfunnsbyggende lovene i vår historie. Konsesjonslovene knytter samfunnsmessige plikter til eiendomsretten, i en langsiktig forvalterholdning. Etter 1975 har det vært krav om personlig boplikt, priskontroll og kvalifikasjoner for å overta en landbrukseiendom med matproduksjon.

Fremtidens krav til kompetanse i landbruket betyr at kvalifikasjonskravet må styrkes. Videre er det avgjørende at landbrukseiendommer fortsatt eies av personer, og ikke tillates eid av norske eller utenlandske selskaper. Konsekvensene av en slik Høyre-politikk ser vi i Afrika eller i USA. Derfor vil Senterpartiet stå vakt om konsesjonsloven og deltar gjerne i enhver debatt mot Høyre og Werp i disse spørsmålene. Her er det meget viktig å drive folkeopplysning.