(Eikerbladet)

Med Høyre i regjering har vi fått et lærerløft. Vi har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere, vi innfører en ny femårig masterutdanning, vi gjennomfører et pilotprosjekt med nye karriereveier for lærere, og vi har innført kompetansekrav for å undervise i basisfagene. Det siste faller tydeligvis Magnus Weggesrud fra Senterungdommen tungt for brystet.

På tide å lytte, Røe Isaksen! 

Den rødgrønne regjeringen innførte i sin tid kompetansekrav for å undervise i basisfagene for nyutdannede lærere. Det mente Høyre var et skritt i riktig retning, men ikke nok. Vi mener disse kravene også må gjelde for lærere som allerede underviser i skolen. Det er kjernen i uenigheten mellom Weggesrud og meg.

Politikere fra alle partier er enige i at en god lærer er det som har størst betydning for elevenes læring. For meg og Høyre betyr det også at det har noe å si hva lærerne kan. Høyres mål er at elevene skal lære mer på skolen. Da må de møte lærere med solid faglig kompetanse. Derfor må vi stille krav til at de som underviser i skolen også har fordypning i de fagene de underviser i. Ganske enkelt fordi det er vanskelig å lære bort noe man ikke kan selv. Derfor mener jeg det ikke er urimelig å forvente av en lærer som skal undervise i for eksempel matematikk at hun har fordypning i matematikk.

 

Ingen lærere blir avskiltet med Høyre i regjering. Men de nye kompetansekravene legger føringer på hvilke fag de kan undervise i, og det er nettopp hele poenget. Så vil jeg minne Weggesrud og andre om at vi har fått på plass gode overgangsordninger, og skoleeierne har fått 10 år på seg til å oppfylle kravene. Dette må også sees i sammenheng med storsatsingen på videreutdanning hvor regjeringen legger til rette for at lærere som ønsker det, skal kunne få den faglige oppdateringen de trenger.

Det er for meg et paradoks at Senterpartiet mener det er naturlig å stille kompetansekrav til framtidige lærere, men ikke til eksisterende lærere. Hva slags beskjed er det å sende til seksåringene som begynner på skolen om noen uker og deres foreldre? At det er tilfeldigheter som skal avgjøre om de møter en lærer som har faglig fordypning i basisfagene eller ikke? For Høyre er svaret klart, det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør. Alle elever skal møte lærere med faglig fordypning