Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) peker i leserbrev til Bygdeposten og Drammens Tidende 24. august på forsvarets situasjon under tidligere regjeringsperioder. Dette i lys av at Senterpartiet sender ut klare signaler om at den vedtatte langtidsplanen for forsvaret (LTP) er en fare for norsk militær beredskap.

Om Wold vil ta bryet med å spørre sentrale SP-politikere, om de er enige i alle avgjørelser som ble gjort i tidligere perioder, vil konklusjonen sannsynligvis være den samme som om du spør FRP-politikere om de er fornøyd med partiets gjennomslagskraft de siste fire åra om fjerning av bomveier, stengte grenser og billigere sprit.

Heldigvis er det en ting det hersker stor tverrpolitisk enighet om. Det skal jobbes mot at to prosent av BNP skal avsettes til forsvarsformål. Hva innebærer så dette? Jo, BNP for Norge i 2016 anslås til 3 142,2 milliarder kroner. Dette betyr at et forsvarsbudsjett for 2016 skulle vært på 62,8 milliarder. Selv med en vedtatt økning på 4 294,4 millioner kroner er budsjettet for 2016 på «kun» 49,1 milliarder. Vi har med andre ord en vei å gå!

I et debattinnlegg om forsvarsbudsjettet skriver tidligere etterretningssjef General (p) Kjell Grandhagen at han blir lettere provosert av dem som gir sittende regjering æren for å erkjenne behovet for en kraftig økning av budsjettene. «Det var kun en uredd forsvarssjef og hans ledergruppe som framtvang en utredning av et strukturalternativ med en økning på 180 mrd. over 20 år.», uttaler Grandhagen. Og på direkte spørsmål om regjeringen etter hans mening egentlig hadde til hensikt å legge opp til +/- 0 % økning i forsvarssektoren var svaret: «Definitivt, ja. Selv etter Ukrainainvasjonen!»

Dersom Morten Wold er uenig i tidligere reduksjoner av Heimevern og forsvarsbaser, er det forunderlig å registrere at Fremskrittspartiet og Høyre, sammen med paradoksalt nok Arbeiderpartiet, har sørget for flertall for dagens LTP, som går inn for ytterligere reduksjon og nedleggelser. Fakta er at LTP kutter 7000 kvinner og menn i heimevernet fra 45000 til 38000. I tillegg har FRP/H/AP lagt ned Sjøheimevernet. En kapasitet fordelt langs hele kysten som raskt kunne rykke ut å sikre verdifulle og sårbare gassanlegg, havner og representerte en generell beredskap langs kysten vår.

Heimevernet er forsvarets desidert største avdeling, men utgjør kun tre prosent av det totale forsvarsbudsjettet. Det mest oppsiktsvekkende er at vedtatte kutt skjer til tross for at sjefen for styrken, General Tor Rune Raabye, svarer helt konkret at han med dagens tilgjengelige ressurser ikke er i stand til å løse det oppdraget Stortinget har gitt ham.

At Senterpartiet ønsker å lytte og endre kurs når fagfolk i all tydelighet har uttalt seg i sakens anledning, er ingen svakhet, det viser troverdighet og styrke.