Sunn fornuft på plass

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kommentar

I torsdagens lederartikkel etterlyser Bygdeposten-redaktør Knut Bråthen sunn fornuft i saken om hvorvidt Axer Eiendom skal få bygge nye lokaler til Mester Grønn på utsiden av Vikersund Nærsenter. Modum kommune blir tillagt næringsfiendtlige interesser vi ikke helt kjenner oss igjen i.

Bare for å gjøre det helt klart, vi ønsker uten tvil et levende sentrum, med liv og handel, noe som er til fellesskapets beste. Kommunen er til for innbyggerne våre. Og vi strekker oss langt. Men vi har også våre regler og bestemmelser å forholde oss til.

For å få en utbygging godkjent, må den være omsøkt. Her var det ikke søkt. Et arkitektfirma hadde vel å merke skissert mulige planer for å, slik vi forsto det, forhøre seg om muligheten.

Til disse planene ble det fra vår sid reist en spørsmål som måtte avklares hvis de valgte å gå videre med planene.

Som redaktøren, og sikkert også andre forstår, har vi også andre hensyn å ta.

Parkering, selve estetikken på utbyggingen, hensynet til andre forretningsdrivende og andre ting var ikke av en slik karakter at det uten videre blinket et lys med grønt godkjenningsstempel.

Det er lett å se for seg overskrifter i lokalavisen:

- Hvem har godkjent dette tilbygget? Eier de ikke sunn fornuft?

- Hvor skal kundene parkere bilene?

- Hvor var fornuften da de godkjente?

Problemstillingene ovenfor ble reist til utbygger, samtidig som vi ga uttrykk for at vi ville være behjelpelige med å finne løsninger.

Prosessen har ført til at vi nå avventer en søknad som beskriver hvordan disse problemstillingene skal være ivaretatt på en god måte.

I og med at det skal være en byggeperiode inne på senteret, skal blomsterbutikken, med kommunens medvirkning, ha midlertidig tilhold i det som tidligere var en rørleggerbutikk, rett ved Modum Bygg. Der blir det innflytting rett på nyåret.

Axer Eiendom sender i disse dager ut nabovarsel, og Modum kommune skal motta en komplett byggesøknad i løpet av januar. Så skal saken bli tatt opp til behandling.

Fra vår side føler vi at vi, administrasjonen i kommunen, har hatt en god dialog med utbygger og arkitekt.

Hele utbyggingen av Vikersund Nærsenter har vært preget av et godt samarbeide mellom kommune og utbygger. Utbygger har gitt kommunen ros for et spesielt godt samarbeide. I Modum kommune fins det sunn fornuft, løsningsorientering, stor velvilje – samt et ønske om å ivareta fellesskapets interesser.

Artikkeltags