Takk for åpent brev til meg som sto på trykk i Bygdeposten og som også er lagt ut på bygdeposten.no.

Når sutring blandes med konspirasjonsteorier kan utfallet bli veldig spesielt. Når du skriver at Modum Arbeiderparti føler at Bygdeposten har blitt en heiagjeng for regjeringen, så gjør du det uten å komme med et eneste konkret eksempel. Du nevner at vi ikke prioriterte besøket til Aps nestleder Trond Giske, da han sto på stand i Åmot. Det er riktig, og bak den beslutningen lå det en journalistisk vurdering, som ble tatt helt uten hensyn til partipolitikk. Det er mange rikspolitikere ute og farter for tiden. Vi har i liten grad prioritert dem, hvis det ikke er knyttet opp mot en spesifikk lokal sak. Rikspolitiske standardfraser er ikke mangelvare nå om dagen.

Når Giskes besøk heller ikke ble omtalt i forkant, kom det av at ditt eget parti ikke så seg i stand til å informere om dette før etter at avisen hadde gått i trykken. Utover det var det ingen ting ved besøket som vekket journalisten i oss. Det at en rikspolitiker kommer til Åmot, eller andre tettsteder er greit, men ikke nødvendigvis spennende. I slike saker som i alle andre stiller vi oss følgende spørsmål: kan vi lage journalistikk av det? I dette tilfellet var svaret nei. Det hadde sikkert hjulpet om besøket hadde inneholdt et program.

Jeg så forresten en annen avis som dekket hans valgkampbesøk. De siterte han på eksakt samme sakene, som kom klart fram i vår avis da Aps Niclas Tokerud svarte på vegne av ditt parti i forbindelse med Bygdepostens 20 spørsmål til lokale toppkandidater i åtte partier. Den føljetongen er nå over og svarene ligger fortsatt ute på nettet. At vi har valgt den løsningen – å la de lokale toppkandidatene til de åtte mest sentrale partiene få komme til ordet, gjør dine påstander om en spesiell politisk slagside helt uforståelig.

Ditt parti er absolutt ikke glemt. Noen dager forut for Giskes besøk dekket vi saken der Masud Gharahkhani, Lise Christoffersen og Ståle Versland besøkte Kroka barnehage for å lansere Arbeiderpartiets valgkampsak om større voksentetthet i barnehagene.

Men tilbake til Giske. Du gjør et poeng av at vi samme dag var til stede på et loppemarked i Modumhallen. Også det er riktig, og det skjedde etter en journalistisk vurdering. Det er mye folk på slike arrangementer og mulighetene for å lage en god sak er stor.

Uten at du nevner andre saker konkret, skal jeg hjelpe deg litt.

Jeg antar at du følte det urettferdig da vi dekket besøket til finansminister Siv Jensen hos Albert Kr. Hæhre. Det handler for oss ikke om partipolitikk, men at Hæhre har vokst fra en liten lokal bedrift, til å bli en kjempe med over 2200 fast ansatte. De lever av den samferdselspolitikken som føres og de pengene som følger med. At landets finansminister – altså hun med pinkoden til kontoen med milliardene – kommer for å lære av en lokal entreprenør, er en sak for oss.

Det er verdt å minne om at svært mange av de ansatte er bosatt i vårt område. Når Albert tar Siv i skole om vei, og gir henne klare politiske råd, så er det en viktig for oss å være der – ikke fordi at hun er fra Frp, men fordi politikken som føres er viktig for Hæhre og alle hans ansatte.

Finansministeren skrøt blant annet av at Hæhre gir mange skoletrøtte ungdommer en sjanse til å få jobb i et norsk firma med norske betingelser. Det er kanskje også en sak Arbeiderpartiet både sentralt og lokalt kan synes er ok, fordi det ligger veldig tett opp til hovedparolen til ditt parti om at alle skal med. Jeg håper dere synes Hæhre gjør en god jobb med dette og mye annet, selv om finansministeren som skrøt av ham kommer fra Frp og ikke Ap.

Som lokalavis blir stortingsvalget litt fjernt for oss. Det er under lokalvalget at spillet skjer på vår banehalvdel. Hver eneste dag tikker det inn leserinnlegg fra partikontorene i Oslo. Lite av dette kommer på trykk, fordi de sjelden omhandler lokale forhold og fordi riksmediene allerede har skrevet om dem.

Jeg skal ikke råde lederen i Modum Ap til noe som helst, og hvis du seriøst mener at Bygdepostens valgkampdekning har en spesiell politisk slagside er det lite jeg kan få gjort med det. Jeg drister meg likevel til å nevne at flere politikerne i ditt eget lokalparti uoppfordret har sagt noe annet.