Gå til sidens hovedinnhold

Arvesølv, kommuneøkonomi og skole

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

SVs Arne Nævra kritiserer i et innlegg i Drammens Tidende 14. juli flertallet i Øvre Eiker kommunestyre og Sp spesielt, for å ville selge deler av Øvre Eiker Energi (kalt arvesølvet). Sps styreleder i Øvre Eiker, Kim Mogen Myhre har i et eget innlegg gjort det klart at det på nåværende tidspunkt kun er snakk om vurdering av salg. Jeg ønsker er å komme med noen utfyllende kommentarer til vårt standpunkt i kommunestyret.

Les også

Åpnet for salg av «gullkalven» – bak lukkede dører

 

For Sp dreier dette seg om skolen og våre elever! Vi har to skoler som har umiddelbart behov for opprustning og utvidelse, Vestfossen barn – og ungdomsskole og Hokksund barneskole. Kommuneøkonomien har ikke bærekraft nok til å oppta nye og store lån (vi har investert i både i en ny ungdomsskole i Hokksund og et nytt Eikertun Helsehus). Nye, store lån til skolene vil belaste driftsbudsjettet i mange år framover og dermed svekke andre tjenester. Hva gjør vi da? Hverken SV eller Ap har kommet opp med gode forslag. Etter grundig overveielse og med mye kontakt inn mot fagmiljøer med innsikt i kraftbransjen, har vi kommet til at vi må vurdere muligheten for å hente kapital fra en virksomhet som strengt tatt ikke er en kommunal oppgave.

Ser av noen innlegg at noen mener det er som «å pisse i buksa for å bli varm en kort stund». Det er en helt feil bildebruk. Her dreier det seg om å investere kapital for å sørge for at rentebelastningen ikke tynger driftsbudsjettet i mange år framover. Det vil gå ut over de tjenestene vi er pålagt å sørge for: skole, omsorg, sosial boligbygging m.m. Til nå har Øvre Eiker Energi gitt oss ca. fem mill. i årlig avkastning. Dette vil ikke kunne fortsette p.g.a. lave kraftpriser, store utgifter til vedlikehold og nye statlige krav til bransjen. I tillegg har det kommet nye, statlige krav til drift av Nettselskap som gjør det mer krevende for små selskap som ØEE å drive lønnsomt. Dersom vi skulle selge og få det vi håper, kan denne kapitalen begrense våre lånekostnader med ca. dem mill. årlig, altså på lang sikt «varme» de tjenestene vi er pålagt å utføre.

Les også

Mister kunder som følge av «strøm-streiken»

 

Når det gjelder Nævras kommentar om at det er et konsulent/ meglerfirma som anbefaler oss å selge, er det ikke riktig. Konsulentselskapet har lagt fram for kommunestyret en omfattende vurdering av verdiene i de enkelte delene av selskapet og for hele selskapet. Det har også betydning for oss i Sp at flertallet i styret i Øvre Eiker Energi anbefaler fusjon eller salg. Nå skal eventuelle kjøpere komme med sine tilbud, så skal kommunestyret avgjøre salg eller ikke. Hva vi kan få av midler til å reinvestere i skolene vil være avgjørende for Sp’ s valg. Det vil det også være om kommuneøkonomien bedrer seg eller forhold rundt energiselskapet endrer seg. Forslaget fra Sp gikk ut på å vurdere alle deler av selskapet bortsett fra kraftrettighetene. De skal beholdes i kommunenes eie. Dette fikk støtte fra H, Miljøpartiet De Grønne og FrP.

For Øvre Eiker Sp er det skolens påtrengende behov som begrunner vårt standpunkt. Å gi elever og lærere de beste arbeidsforhold mener vi er en langsiktig og god investering som sikrer vårt viktigste arvesølv: barn og unges utdanning! Vi utfordrer SV, Ap og KrF som stemte imot forslaget, til å komme med konstruktive innspill til hvordan vi kan skaffe midler til skoleutbyggingen uten å «knekke nakken». Vi er ikke låst til salg og kan revurdere om noe bedre og klokere kommer på bordet.

Les også

– Strøm nok til hele Harakollen

 

Kommentarer til denne saken