I Bygdeposten (16. desember) skriver Jan Hartz (Ap) noe som ikke kan stå uimotsagt.

Han skriver at regjeringen med støtte fra KrF og Venstre har vedtatt å frata kommunene rett til å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er direkte usant. Modum har skatt på verker og bruk, og vil fortsatt ha det så lenge det er politisk ønske om det.

Det som er tilfelle er at regjeringen ville fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner for verker og bruk. Det er en skatt Modum ikke har i dag.
Hvis den forvirringen Hartz viser er representativ for flertallspartiene, så forklarer det hvorfor både ordfører Ståle Versland (Ap) og varaordfører Ole Martin Kristiansen (BL) reiste til Oslo for å protestere mot fjerning av en skatt som altså ikke berører Modum.

Når det gjelder kommuneøkonomien generelt, så er det skremmende at Hartz heller ikke har fått med seg at kommunene går så det suser, faktisk bedre enn på veldig mange år. Han kan bare se til egen kommune. Modum gikk med et stort overskudd i siste regnskapsår, nær det dobbelte av hva som var budsjettert.

Og Hartz: Ja, jeg lover på vegne av FrP at vi skal jobbe hardt for å gi det beste tilbudet som er mulig til våre innbyggere. Og hvor skal jeg ta pengene fra? Blant annet ved å lære av andre kommuner som gir de samme tjenestene til en lavere kostnad. Jeg har også stemt imot at kommunen skal sende penger til utlandet, som for eksempel til fotballbane i Kabul eller bidrag til Gambia.

Jan Hartz og hans parti blunker ikke når jeg påpeker at vi i år bruker 50 millioner på bosetting av flyktninger. Dette ønsker Arbeiderpartiet ikke å diskutere. Riktignok får vi støtte fra staten i en viss periode, men den støtten blir borte etter fem år. Kostnadene blir ikke borte, de vil fortsatt belaste kommunen med et stort antall millioner i mange år framover – sannsynligvis for alltid.

Les også

Hartz og eiendomsskatt

 

Hartz forstår ikke min påstand om at antall sykehjemsplasser er redusert. Det er ganske enkelt: Vi har ferdigstilt 72 plasser i nye Modumheimen. I tillegg kommer 24 plasser, som blir ferdig sommeren 2018, til sammen 96 plasser. Det tilsier en liten økning i kapasiteten i forhold til tidligere.

Alle har gledet seg over økt kapasitet, og over at flere pleietrengende skulle få plass. Men så bestemmer Arbeiderpartiet, SV, MDG, Bygdelista, KrF og to representanter fra Sp at pasienter som allerede har plass skal overflyttes for å fylle de siste 24 plassene. De 16 beboerne på Furulund er ikke sykehjemspasienter, ei heller er de åtte som flyttes fra Vikersund bo- og dagsenter definert som sykehjemspasienter. Når dette flertallet følger rådmannens innstilling og vedtar å flytte disse 24 til Modumheimen, så reduseres sykehjemsplasser fra 96 til 72.

Så vil jeg avslutningsvis spørre Jan Hartz:
Hvor vil du plassere dem som i dag har fått vedtak om plass på sykehjem, dem som allerede har søkt og venter på behandling av søknaden – og alle dem som sitter hjemme og ønsker å søke seg en plass?

FrP og opposisjonen ba i seineste kommunestyremøte om en gjennomgang av eldreomsorgen, med hjelp av eksterne krefter. Dette ville ikke Jan Hartz’ parti. Nå viser det seg at vedtaket om å flytte alle beboerne på Furulund som en egen gruppe, ikke er lovlig. Kommunen vil heller ikke få tilskudd fra Husbanken dersom dette gjennomføres. Dette har jeg fått bekreftet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg har klaget saken inn for Fylkesmannen fordi flertallets meningsløse vedtak i denne saken ikke kan bli stående.