Gå til sidens hovedinnhold

Utflytting fra Oslo

Artikkelen er over 4 år gammel

Høyre lover at nye statlige arbeidsplasser som hovedregel skal etableres utenfor Oslo.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Videre foreslår partiets programkomité å spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene.

Her ser vi tydelige tegn til en mer offensiv distriktspolitikk fra Høyres side. Ulike regjeringer har over en årrekke, med vekslende hell, forsøkt å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har friskt i minne utflyttingen av direktorater og tilsyn som Victor Norman (H) la opp til under Bondevik II-regjeringen. Dagens regjering har også klart å flytte ut noen statlige arbeidsplasser.

– Det er viktig å ta hele landet i bruk når det skal gis bedre tjenester til innbyggerne våre, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) svært så treffende til Avisenes Nyhetsbyrå. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Høyres nye løfte er lite troverdig, siden det etter hans mening kommer fra en regjering «som ser seg blind på stordrift og som har brukt hele sin tid på sentralisering».

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Å legge nye statlige etater utenfor Oslo er forholdsvis enkelt, men å flytte eksisterende ut er en mer krevende sak. I det siste tilfellet dreier det seg som oftest om å ta fra folk en jobb og svekke et kompetansemiljø som er bygd opp over mange år. Å få tak i den rette kompetansen på kort tid ute i distriktene er i mange tilfeller svært krevende. De aller fleste av de ansatte som ble rammet at Normans planer, sa nei ti å være med på flyttelasset. Flyttingen viste seg å koste rundt én million kroner per ansatt.

Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp ble i april i fjor enige om en avtale som blant annet innebærer at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo, og nå varsles det altså en skjerpet linje fra Høyres programkomité. De aktuelle forslagene blir ventelig vedtatt av partiet på landsmøtet i mars.

Det er god distriktspolitikk å ta hele landet i bruk. Lokalisering av statlige arbeidsplasser og offentlige kompetansemiljøer utenfor de største byene, bør brukes som virkemiddel til regional utvikling og styrke aktuelle byer og tettsteder. Et viktig argument for utflytting av statlige arbeidsplasser er å dempe presset på Oslo og omegn. De høye boligprisene her er ett av resultatene av dette presset.

Det er god distriktspolitikk å ta hele landet i bruk.

Når det blir aktuelt å flytte statlige etater helt eller delvis ut av Oslo, må det selvsagt gjennomføres solide prosesser der de ansatte involveres. Andre negative konsekvenser av eventuell utflytting må også utredes. Erfaringene fra Norman-prosessen bør også tas hensyn til. Det er å håpe at andre partier legger seg på en minst like offensiv linje som Høyre i denne saken.

Vettet et jo likt fordelt i dette landet.

Kommentarer til denne saken