Takk for din ærlige tilbakemelding i Bygdeposten 2. september.

Politireformen er en massiv og krevende omstilling for norsk politi. Men den er både viktig og nødvendig i kjølvannet av Gjørv-kommisjonen og Politianalysens konklusjoner. Resultatene av reformen har bare så vidt begynt å komme, vi er fortsatt bare i startfasen. Jeg sloss for reformen fordi jeg har oppriktig tro på den.

Etter åtte år i justiskomiteen har jeg møtt politi i hele landet. Jeg får mange gode tilbakemeldinger på reformen, det er definitivt en stor reformvilje. For fire år siden var ønsket fra politiet veldig tydelig: Mer politifolk! Derfor har vi styrket politiet med 1800 stillinger denne regjeringsperioden. Politikraften og politidekningen har økt. Dette er i hovedsak finansiert av friske midler, men også noe av politimestrenes frie driftsmidler.

Jeg er veldig klar over ressurssituasjonen, med utfordringer i flere distrikter. Dette er bakgrunnen for at regjeringen kuttet i Politidirektoratet i år, og ga 300 mill. i frie midler til distriktene. Det har vært nødvendig å styrke POD noe da vi trengte en sterk ledelse for å gjennomføre reformen og jobbe med IKT-moderniseringer. Nå er det distriktenes tur.

Derfor prioriterer Høyre flere ansatte, utstyr, helikoptre og en styrking av PST og beredskapstroppen. De neste fire årene lover vi 1500 flere stillinger i politiet, nye biler og en storsatsing på IKT.

LES OGSÅ:

Hvem røsket Erna ned fra veggen til Jon? 

Ingen avklaring for arresten i Hønefoss 

Snorre politi rykker opp