Knut Martin kan i år konsentrere seg om å slå kloa i krepsen i stedet for tjuvkrepsere

Knut Martin Glesne har tidligere år både hatt med TV-team og lensmann for å ta tjuvkrepsere på fersk gjerning. I år går det derimot rolig for seg.