Knut får høythengende og gjev pris

– Vi deler ut kommunes kulturpris til personer som har utmerket seg positivt i kommunen, og årets vinner Knut Aabø har gjennom mange år vært svært aktiv i kulturlivet i Sigdal, sier Tine Norman.