Knuser «konkurrentene» med ung befolkning og variert næringsliv

KOMMUNE-NM: De fire lokale kommunene får noe varierende plasseringer i NHOs Kommune-NM.

KOMMUNE-NM: De fire lokale kommunene får noe varierende plasseringer i NHOs Kommune-NM.

Mange uføre i Modum, aldrende befolkning i Sigdal og Krødsherad. Slik blir Øvre Eiker den lokale vinneren av Kommune-NM 2020.

DEL

Det er NHO som står bak den årlige kåringen «Kommune-NM», hvor de rangerer Norges 356 kommuner (anno 31. desember 2019) etter de fem temaene Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Kommuner som rangeres høyt i NM har med andre ord gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

Nesten topp 50

Og det er altså her Øvre Eiker kommer best ut av de fire Midtfylke-kommunene. Faktisk havner kommunen svært nærme topp 50 i landet med en 54. plass. Det tilsvarer også en 15. plass i det som nå heter Viken fylke.

– Årets plassering i Kommune-NM er en god løypemelding for Øvre Eiker, men det er samtidig rom for forbedring på noen områder. Jeg håper Øvre Eiker tar utfordringen og ser på hvordan man kan tilrettelegge bedre for bedriftene lokalt, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

Øvre Eiker har et variert næringsliv og mange jobber i privat sektor. Kommunen har også en god befolkningsvekst og en ung befolkning. Det som trekker ned på denne rangeringen er høyt sykefravær og mangel på riktig kompetanse, heter det fra NHO.

126.-150. plass

De tre neste kommunene i Midtfylket finner vi jevnt fordelt fra 126. plass til 150. plass på den nasjonale oversikten. Det vil si at alle ligger på øvre halvdel av den nasjonale lista.

Best av disse tre er Modum, og 126. plass nasjonalt tilsvarer 31. plass i Viken. Kommunen har mange jobber i privat sektor og folk flytter til Modum. Kommunen sliter med mange uføre og høyt sykefravær.

– Årets plassering i Kommune-NM viser et tydelig rom for forbedring for kommunene i midtfylket. Jeg håper kommunene tar utfordringen og ser på hvordan man kan tilrettelegge bedre for bedriftene, sier NHO-Solli.

Sigdal skårer bra på områdene næringsliv og arbeidsmarked. Kommunen kjøper mange private tjenester,har lav ledighet og mange jobber i privat sektor. Utfordringen til Sigdal er en aldrende befolkning og lav tilgang på kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning. Dette utgjør at Sigdal havner på 141. plass.

Krødsherad ender på 150. plass. Krødsherad styrker seg med mange jobber i privat sektor og et høytinntektsnivå. Utfordringene er i likhet med Sigdal en aldrende befolkning oglav tilgang på kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken