Knallharde rapporter om skolemiljøet på Buskerud og Vikersund

«VKRs (Viken kommunerevisjon) overordnede vurdering er at Modum kommune og Vikersund skole ikke arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten for elevene», heter det blant annet i en rapport om Vikersund skole.