Siri Helene Olsen, ungdomsrådsrepresentant og 4.-kandidat i Bygdelista Framover og Stepan Ermilov, ungdomsrådsleder og 3.-kandidat i Bygdelista Framover i Krødsherad – til ungdommer som etter en god del tankevirksomhet har bestemt seg for å engasjere seg politisk på en liste til høstens valg. De kommer i et innlegg her i Bygdeposten med en klar oppfordring som kort fortalt går ut på å ta tilbake folkeskikken i lokalpolitikken. Det er kloke ord fra unge hjerner.

Krødsherad har lagt bak seg to og et halvt år med et ganske brutalt debattklima. De skriver om både det som er sagt offentlig og ting som er sendt direkte til blant annet ordføreren. Sett litt på avstand er det kanskje debatten på sosiale medier at der har gått hardest for seg. Også i kommentarfeltet her på Bygdeposten har det også vært ufine ting. Vi har moderert en del av dette.

Å debattere sak, men ikke gjøre debatten personlig er en god ting. Det går an å kritisere roller, uten at det er personen som innehar disse rollene som blir angrepet. Det er lov å mene at det skal være én eller to skoler. Samtidig er det viktig å huske på at et roligere debattklima også fordrer at innbyggerne føler at prosessene er åpne. Det er lov å mene at skolesaken er dårlig håndtert både politisk og administrativt, uten at man bruker negative karakteristikker av menneskene som bekler de ulike rollene.

Å debattere på sosiale medier er nesten umulig. Jeg tror ikke det finnes ett eneste eksempel på noe menneske på kloden som har klart å endre standpunktet til en motdebattant. Ofte ender det med en gjentakelse av argumenter. Ikke sjelden kommer temaet debatten startet med raskt i bakleksen, fordi stadig nye ting kommer til. Det er nok av debatter som startet med en innlegg om lokale veier, men som raskt endte opp i en disputt om norsk integreringspolitikk, salg av strøm til EU og Donald Trump. Med andre ord; totalt bortkastet tid.

Det er bra at ungdommen i Krødsherad engasjerer seg, samtidig som det er et tankekors at de har vært bekymret for å ytre seg i frykt for å få en «bøtte møkk» kastet mot seg. Den dagen vi slutter å si det vi tenker og mener av frykt for å bli trakassert, vil demokratiet dø. Invitasjonen fra ungdommene om en mer dempet debattkultur er velment og bør tas imot med åpne armer. Samtidig bør ikke politisk meningsutveksling bli for tannløs heller. Det er lov med friske diskusjoner, der man snakker om sak og ikke person. Det er lov å være uenig med ordfører Knut Martin Glesne, samtidig som man har en god tone med privatpersonen Knut Martin Glesne.