Det er krig i Europa. Daglig ser vi en strøm av flyktninger fra Ukraina til landene omkring. Denne forferdelige og alvorlige situasjonen får oss nesten til å glemme de store krisene som skapes av klimaendringer, noe som vil drive svært mange mennesker på flukt, over mange år.

28. februar la FNs klimapanel fram en ny rapport med fullt fokus på konsekvensene av klimaendringene. De ser stadig mer alvorlige ut. Det som er nytt i denne, er de konkrete beskrivelsene av hvordan ulike deler av verden vil merke krisa – dersom vi ikke drastisk kutter utslipp nå. Klimaendringene er en trussel mot levekårene til over tre milliarder mennesker gjennom ekstreme hetebølger, tørkeperioder, stigende havnivå og hyppigere ekstremvær. Dette vil påvirke jordbruk, matproduksjon, infrastruktur, bosettingsmønstre, migrasjon, økosystemer og truede arter.

De fattigste rammes hardest av klimaendringene. Rapporten anslår at nesten halvparten av jordas befolkning – mellom 3,3 og 3,6 milliarder mennesker – lever under forhold som gjør dem svært sårbare for klimaendringer. Mennesker i fattige land har minst utslipp, men kommer til å måtte bære den største byrden, mens verdens rikeste land er de største synderne og slipper unna de verste konsekvensene.

Klimaendringene er en av vår tids største urettferdigheter. Og klimapolitikken er en viktig norsk utenrikspolitisk sak. Vi vet mye om hva som skal til for å løse klimakrisa, og nå trenger vi her hjemme en modig og offensiv ledelse fra Støre og hans regjering, med store grep for å kutte alle utslipp innen blant annet industri, olje og transport. Oljeleting gir ikke mening lenger. Vi i MDG mener vi trenger en storsatsing på norsk produksjon av fornybar kraft, som havvind, solenergi, bioenergi og bølgekraft. Vi må også sikre finansiering av karbonfangst på Klementsrud og hos Norcem. Vi vil verne 30 prosent av norsk natur på land og i havet bl.a. for å øke lagring og opptak av karbon. Karbonfangst i jord i landbruket må det også satses på. Over hele landet må vi ha et mye billigere og bedre kollektivtilbud for folk som vil leve miljøvennlig.

Skal vi begrense noen av de verste konsekvensene, må vi handle nå.