Den ene har kjent smittevei fra utbrudd i annen kommune. Den andre har ukjent smittevei.

8. trinn ved Nordre Modum ungdomsskole er satt i ventekarantene fordi en av elevene i denne klassen er nærkontakt til en av de smittede. Eleven er testet i kveld. Klassen er i ventekarantene til prøvesvaret foreligger.

Foresatt til klassen er informert om dette fra kommunens smittesporingsteam.