Kjørte på veivesenets kontrollør

En moing er ilagt et forelegg for ikke å ha vært aktpågivende nok da han kjørte inn i kontrolløren i Åmot.