På historiebildet i dag, som er tatt over Åmot 13. juli 1962, ser vi blant annet Folkets hus. Hvor det den gang var både kino, forsamlingshus og festlokale. Mange av Bygdepostens lesere har nok både gode og dårlige minner fra å ha vært på fest på Folkets hus i Åmot, et bygg som ble revet tidlig på 2000-tallet.

På bildet ser vi også nybygget til apoteket, som den gang lå i Lilleåsgata.

Flere av husene, ikke bare Folkets hus, er i dag historie, men mange drar sikkert kjensel på noen av byggene som fortsatt ikke er revet.

Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiver og er tatt av Widerøe Flyveselskap.

Har du nyere eller eldre bilder fra Midtfylket som du vil dele med Bygdepostens lesere, hører vi gjerne fra deg. Bilder med litt utfyllende tekst, kan også sendes som e-post til: redaksjonen@bygdeposten.no