Kjell håper lokalt 24/7 taxitilbud kan opprettholdes etter 1. november

– Om ikke taxinæringen i Modum, Sigdal og Krødsherad får enerett på drosjetransport i sine respektive kommuner, frykter jeg at innbyggerne ikke lenger vil kunne få tak i drosjer til alle døgnets tider, sier Kjell Andersen, fylkesleder i Norges Taxiforbund avdeling Buskerud.