Kine (34) overtar det fulle ansvaret 1. mai

Kine Leversby skal lede saksbehandlerenheten i Modum.