Modum er en kommune med høy andel eldre og uføre og en befolkning med relativt lavt utdanningsnivå. Kommunen strever med å gjøre det attraktivt for de unge å bli boende i kommunen og med å få unge voksne til å flytte inn. Mange sier de synes det er fine omgivelser og gode boområder i Modum. Det er god plass og lett tilgang til naturen.

Den hyppigste årsaken til fraflytting og manglende innflytting oppgis å være svært dårlig offentlig kommunikasjon både mot Drammen, Oslo og Hønefoss. Man må skifte mellom tog og buss, det går få avganger og flere av rutene slutter å gå tidlig på kvelden. F.eks. er siste buss fra Hønefoss til Vikersund på en hverdag kl. 19.06. Fra Vikersund til Oslo på en søndag går siste buss kl. 19.11. Fra Oslo til Vikersund på en søndag morgen går første avgang kl. 12.03. I tillegg må man kjøpe billett med ulike kollektivselskaper.

Til og fra Vikersund gikk det tidligere direktebuss til og fra Oslo. Rute 169 via Sylling – Lier og Oslobussen via Drammen som hadde timesavganger. Begge disse rutene er fjernet.

Det går også tog forbi på Bergensbanen, men svært få avganger stopper i Vikersund. Tidligere var det lokaltog på strekningen. Skinner og stasjoner ligger der, men toget stopper ikke lenger.

Hvis bygdene våre skal være attraktive for yrkesaktive som er avhengig av pendling inn mot større arbeidsmarkeder må kommunikasjonen være overkommelig.

Mitt spørsmål er derfor:

Vil fylkesrådet ta initiativ overfor kollektivselskapene for å få på plass et direktebusstilbud mellom Vikersund og Oslo, og vil fylkesrådet støtte initiativ for å få på plass lokaltogtilbud på Randsfjordbanen for å styrke Modum som attraktiv kommune å bosette seg?