Befolkningsveksten i våre fire kommuner var i fjor på 238 innbyggere, hvorav 120 er nye innbyggere i Øvre Eiker.

I Modum var veksten på 104 personer, i Sigdal økte befolkningen med 11 personer og i Krødsherad var befolkningsveksten på tre personer.

1 897 flere på fem år

Ser en på veksten i våre kommuner de siste fem årene ligger den på 1 897 personer.

Det er kun i Sigdal det har vært en mindre tilbakegang i innbyggertallet, selv om det kun er snakk om totalt fire innbyggere.

– Det overrasker meg ikke, for vi har vært igjennom den første store eldrebølgen, og i 2013 var det mange eldre som falt fra, sier ordfører Kari Ask.

Hun forteller at det er igangsatt en rekke tiltak for å få folk til å bosette seg i Sigdal.

– Har det gitt resultater?

– Vi fikk 11 nye innbyggere i fjor, så noe har vi gjort riktig. Men det er umulig å si hva som hadde skjedd dersom vi ikke hadde hatt stort fokus på å legge til rette for innflytting til kommunen, sier Ask.

Øvre Eiker øker mest

Ser vi på utviklingen i de andre kommunene i Midtfylket, ser vi at Øvre Eiker har hatt en vekst på 1 052 innbyggere, og ved inngangen til 2015 var det 18 039 innbyggere i kommunen.

I samme periode har innbyggertallet i Modum økt med 745 personer til 13 645 innbyggere.

Krødsherad har hatt en økning fra 2 164 innbyggere til 2 268 innbyggere.

Vil nærme seg 50 000

I dag bor det 37 242 personer i Midtfylket, et tall som vil øke med om lag 10 500 innen 2040.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det da vil bo nesten 50 000 innbyggere i våre fire kommuner.

Brutt ned på enkeltkommunene er det i Øvre Eiker den største veksten vil komme.

Om de framskrevne befolkningstallene stemmer, vil det i 2040 bo om lag 25 000 personer i Øvre Eiker, en vekst på 7 169 personer.

I Modum er veksten beregnet til å bli 2 329 personer, slik at det i 2040 vil bo 16 000 innbyggere i kommunen.

– Svært usikre tall

For Krødsherad viser prognosene en vekst på 842 innbyggere, mens i Sigdal regner en med en nedgang på 135 innbyggere.

– Dette er svært usikre tall, sier ordfører Ask.

Hun tror ikke innbyggertallet i Sigdal vil bli så lavt som det Statistisk sentralbyrå legger fram i sin prognose.