Kaos rundt Guro (44), men alt skal være ryddet og klart til søndag

Guro Thingelstad (44) er daglig leder for Prestfoss kafé, som åpner søndag. Alt er nytt i den gamle kafeen, bare komfyrene på kjøkkenet er beholdt.