Kanskje Krødsherad skal revurdere sine planer for ny skole? Vil de tradisjonelle skolebygninger bli borte i fremtiden?Vil dagens lærere også bli overflødige i fremtidens umettelige tilbudav nett kunnskap? Hvilken form for undervisning vil barn og unge få i fremtiden?

Blir det undervisning på nett via to-veis teams skjerm? I dag finnes det programmer hvor elever kan legge inn mottatt oppgavehvor appen med programmet gir et tilfredstillende svar. Selvfølgeligmå eleven forstå oppgaven for at appen skal gi et korrekt svar.

Fremtidens unge vil bruke nett informasjon mer og mer. De unge kan jo ikke bevege seg uten en kommunikasjonsdings, i lommeneller hånden, koplet til øreplugger. At det blir enorme endringer er nok en realitet på godt og vondt.