– Jeg tror det finnes mer gull i gruvene

Geolog og forsker Kåre Kullerud tror det kan finnes uoppdaget gull i gruvene i Kongsberg.