I dag streiker ungdom over hele landet. De forlater klasserommene og får anmerkning for ugyldig fravær.

Men det er noe som er viktigere! Kravet er at de styrende, politikerne, skal ta klimatrusselen på alvor. Og faktisk gjøre noe – ikke bare prate. Kraftigere virkemidler trengs, sier de. Det må handles – nå!

Og dette har de jo helt rett i. Klimatrusselen er der – og den er menneskehetens største eksistensielle utfordring. Spør bare øyboere i Stillehavet, som opplever daglig at havet spiser seg inn og fysisk sluker landet deres. Eller glasiologer – som måler at verdens breer minker og endog forsvinner. Svalbard er nå omgitt av åpent hav – selv på vinteren.

Man må befinne seg inne i de mest obskure delen av FrP om man ikke har fått med seg at dette ikke er luftige teorier men fakta, basert på den mest solide dokumentasjon som finnes i dag.

 

Jeg heier på ungdommen!

Det er oppmuntrende at de som skal arve jorda bryr seg. Så la oss håpe at de som sitter i styrende posisjoner nå snur seg rundt og gjør det som må gjøres for at kloden også i framtida skal være et levelig sted.

Det stunder til valgkamp. La dette bli et hovedtema i den kommende valgkampen! Også i Modum.