Herr redaktør! Tirsdag 8. desember har du en lederartikkel i Bygddeposten som handler om krenkelser. Artikkelen inspirerer meg til å melde ifra om to krenkelser jeg nylig har opplevd. Den første handler om prioritering av vaksiner. Den andre handler om at gamlinger dør.

Jeg synes det er vanvittig at høy alder skal være grunn til å få plass langt framme i vaksinekøen. Noen særlig helsesvekka gamlinger kan gjerne vaksineres tidlig, men mange av oss klarer godt å holde seg unna smitterisiko uten at det gir oss nevneverdige problemer. Særlig vi som bor på bygda og har god plass rundt oss. Når jeg bruker et så sterkt ord som vanvittig om dette, er det fordi jeg mener det er opplagt at helsepersonell må gå foran oss gamle.

Jeg opplever det som en krenkelse at jeg som er så heldig å ha fylt 73 år nettopp fordi vi har et godt fungerende helsevesen, skal snike i køen og komme foran intensivsykepleiere med daglig overtid og sykehjemspersonell som jobber helsa av seg for å gi god omsorg til folk som trenger heldøgns pleie. Tenk om ambulansetjenesten bryter sammen, fordi 113-arbeiderne pådrar seg covid-19!

Jeg opplever det også som en krenkelse, når NRK Nyhetsmorgen 8. desember forteller at Norsk pasientskadeerstatning nå har begynt å betale oppreisning til de etterlatte etter sykehjemspasienter som er døde av covid-19. Vi skal alle dø før eller seinere, og da må de etterlatte bruke opp sparepengene våre eller kanskje litt av sine egne, til å dekke gravferdskostnadene. Sånn skal vi ha det i Norge. Basta.