Kommentarfeltene har tatt av, og stemningen er amper. Vi går inn mot nytt lokalvalg i Krødsherad, og totalt fire lister stiller. Forhåpningsfulle og energiske har vi, de yngste toppkandidatene i hele bygda, valgt å bli med på kampen. Som alle andre ønsker vi en samlet bygd, og brenner for oppvekst, utvikling og kultur. Men skal vi i mål må de unge tre frem. Befolkning og politikerne virker forsåvidt positive, men det finnes en stor bremsefaktor: politisk hets.

Krødsherad er full av engasjerte innbyggere, og både lokalavis samt sosiale medier flommer over av personlige meninger. Det er følgelig godt å vite at en stor andel av befolkningen anvender et av demokratiets grunnpilarer, nemlig ytringsfriheten. Personlige syn kan derimot, i opphetede situasjoner, nå ekstremverdier som ikke bestandig går i tråd med integriteten til enkeltindivider. Slike ytterliggående synspunkt ønsker vi å ta opp en kamp med.

Som ungdommer har vi kviet oss for å kommentere og publisere i avisen, da en ofte må forvente en «stygg kule» tilbake. Denne frykten oppstår som regel ikke grunnet de dyktige meningsyterne med velreflekterte argumenter, men er heller basert på de gjentakende personangrepene i ulike medier. Vi har heldigvis ikke opplevd dette personlig, men har i flere omganger overrasket oss over hva enkelte er kapable til å skrive. Hva dette kan ha forårsaket for mottakerene, er potensielt verre.

Selv finner vi psykisk helse som et viktig punkt i samfunnet, og ønsker å forbedre tilgjengeligheten for helsehjelp i Krødsherad kommune. Et godt tiltak som ble satt i gang i 2018 er for eksempel at Krødsherad ble en MOT-kommune. MOT-initiativet viser vei for ungdommen i bygda vår, og baserer seg på at man skal tørre å være seg selv, ytre seg og ha nulltoleranse for mobbing og hatefulle ytringer.

Grunnet spesiell interesse innenfor den beryktede skolesaken ba vi kommunen om innsyn i saken. Dette er forresten noe alle kan gjøre innenfor offentlige saker. Det vi fant var skremmende. Historikken inneholdt en tidvis trakkaserende eposthistorikk, rettet mot nå- og daværende ordfører Knut Martin Glesne. I vår MOT-kommune finnes det altså politikere, som midt på natten ba Glesne om å «... henge ordførerkjedet på veggen og sette … [seg] på traktoren på Glesne’» (Sak: 2021/2819, Løpenr: 8163/2021). Videre ble ordføreren bedt om å holde seg unna Krøderen, noe vi til syvende og sist ser som to personangrep.

Dette er totalt uakseptabelt, og viser at enkelte burde tenke seg grundig om. Slike ytringer er nemlig kroneksempler på de ytterliggående synspunktene vi alle må stå imot. Politikere har rett til et skille mellom en politisk hverdag og sin personlige fritid. Uavhengig av ansvarsområde eller bakgrunn har politikere tross alt følelser de og, og slike demotiverende, subjektive og repektløse fraser er nettopp det som kan skremme dem bort.

Dermed ønsker vi å jobbe for en generelt bedre debattkultur i Krødsherad, og å åpne for flere meninger. Da slipper man forhåpentligvis personlig hets i lukkede internettgrupper, og kanskje på generell basis. Vi har også et håp om at det i kommende politiske periode arrangeres tverrpolitiske folkemøter, slik at innbyggere sammen med politikerne kan ha en mer åpen kommunikasjon seg imellom.

Avsluttningsvis har vi et siste ønske; Før du kommenterer dette innlegget: kan du vennligst slakte vårt budskap, men ikke oss?