Hvorfor ser ingen mot Hønefoss?

MOT RINGERIKE: Journalist Eirik Gullord mener Modum må se mot Hønefoss og sørge for at riksvei 35 bygges ut i den retningen før den bygges ut mot Hokksund.

MOT RINGERIKE: Journalist Eirik Gullord mener Modum må se mot Hønefoss og sørge for at riksvei 35 bygges ut i den retningen før den bygges ut mot Hokksund.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

AproposDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forrige uke var det folkemøte om ny riksvei 35 fra Åmot til Hokksund i Eiker-byen. Tirsdag denne uka fant et tilsvarende arrangement sted i Åmot. Ønsket om, og behovet for, en ny vei er stort. Men ennå er det langt fram til byggestart og enda lenger fram til en vei er kjørbar.

I mange år har det blitt snakket om behovet for en ny vei på strekningen, og de siste 10-15 årene har også offisielle innstanser som Statens Vegvesen, lokal-, og fylkespolitikere oppdaget behovet. For dét er utvilsomt stort, men spørsmålene er veldig mange.

Ett av de mest sentrale er hvor veien i det hele tatt skal gå. Det faktum at den lokale reguleringsplanen ikke er ferdig, gjør alene at prosjektet «diskvalifiseres» fra å komme inn i nasjonal transportplan. Et annet sentralt spørsmål er hvor tilkoblingen til E134 skal komme? Det kan faktisk ingen svare på, for hvor E134 går i 2030, er ikke vedtatt. Planleggigen er faktisk knapt nok i gang.

Derfor spør jeg: Hvorfor ser ingen mot Hønefoss? Her er planleggingen av ny E16 kommet betydelig lenger enn E134 gjennom Øvre Eiker, og det er slett ikke umulig at en ny firefelts vei knytter Hønefoss og Ringerike til Bærum og Oslo før kalenderen viser 2030, ja kanskje til og med før 2025 – det er kun åtte år fram i tid.

Med ny europavei direkte fra Oslo-gryta vil befolknings- veksten i Hønefoss og Ringerike skyte fart, på samme måte som en nyttårsorkan på vei inn fra kysten. Med ett blir plutselig veien fra hovedstaden vesentlig kortere også for moinger, om bare Riksvei 35 fra Vikersund til Hønefoss blir oppgradert fra dagens krøttersti til en ekte motorvei.

Er du fortsatt i tvil om det er riktig å se nordover? Hvis alt går etter planen skal det første toget traffikere nye Ringeriksbanen i 2024. Legg på noe forsinkelse, og vi nærmer oss 2030, men også dette er lenge før det går dobbeltspor til Hokksund. Hvorfor i alle dager skal da moingene kjøre skumle svinger forbi «Juger'n», i stedet for å sette opp farten på motorveien til Hønefoss? Herfra kan vi gå på toget, og være raskere i hovedstaden enn vi noen gang tidligere har vært. Er vi riktig så heldige kan vi faktisk gå på toget hjemme i Vikersund, men det er et annet lerret å bleike så den diskusjonen får vi ta seinere.

Og skulle du fortsatt være i tvil om at Riksvei 35 Vikersund-Hønefoss er et mer riktig prosjekt enn Riksvei 35 Åmot-Hokksund, kan jeg komme med et argument til: Gardermoen. Eller Oslo lufthavn som det nå offisielt heter. Norges hovedflyplass er per i dag cirka halvannen time unna oss, nettopp via krøtterstien som går fra Vikersund til Hønefoss. Det er herfra vi flyr, enten det er til fotballkamp i England, solferie i Spania eller grisfest i Hellas. Ja, til og med om vi skal besøke svigerfamilien i Narvik eller Tromsø.

Den siste tiden har Bygdeposten skrevet mye om hvordan Modum og Midtfylket skal unngå å havne i bakevja. Når E16 og Ringeriksbanen kommer på den ene siden av oss, og 10-20 år etter det ny E134 og dobbeltsport til Hokksund på den andre. Svaret ligger nettopp i å knytte oss mot den byen som først vil få utviklingen. For selv om et stort flertall av moinger i dag tenker på Drammen som «by'n» og Buskerud storsenter som «kjøpesenteret», er det slett ikke utenkelig at det er Hønefoss og Kuben som har tatt over den rollen om 15 år. Det er Ringerike som vil ha veksten, og det er Ringerike som blir en del av Stor-Oslo. Da må vi henge oss på, og umiddelbart signalisere at det er denne veien som er viktigst for Modum.

Så sier vi gjerne ja takk, begge deler til ny vei også fra Hokksund. Men start mot Hønefoss, og se heller på muligheten for faktisk å tenke den helhetlige strekningen Hønefoss-Hokksund i stedet for å dele det opp. Med motorvei og 110 km/t på hele strekningen, er det antakelig ikke snakk om veldig mye mer enn 20 minutters kjøretid fra Ringerike til Eiker!

Artikkeltags