Gå til sidens hovedinnhold

Innsparing i Sigdal: Riktig informasjon er viktig!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et intervju med Bygdeposten tillot jeg meg å si at Bygdelista reddet skolene i Sigdal mot sammenslåing, foreløpig. Jeg sa også at flertallet i kommunestyret, Sp, H og Frp, vedtok å legge ned enda flere plasser på Sigdalsheimen, totalt 10 plasser. Det skjer i en situasjon få år etter ombygging med en egen lindrende enhet!

Sannheten er ofte vond å få mot seg. Gruppelederen i Senterpartiet går i rette med mine påstander og sier at jeg kommer med feilinformasjon. La oss heller ta fram fakta, tatt rett fra kommunens saksutredninger og møteprotokoller, som viser forslag, avstemminger og vedtak i kommunestyret:

Budsjettbehandling for 2021: Senterpartiet, Høyre og Frp vedtok å ta bort 6,6 lærerstillinger. Samtidig ble det opprettet flere nye stillinger på kommunehuset! Bygdelista (BL), fikk bare støtte fra Ap i vårt forslag om å si nei til dette gjennom alternative forslag.

Det går fram av budsjettdokumentene, og seinere i rapport fra Telemarksforskning, at helsesektoren ble redusert med tre millioner kroner, i hovedsak ved at fem plasser på Sigdalsheimen ble tatt bort. BL stemte til slutt, sammen med Ap, mot hele budsjettforslaget og har derfor ikke noe ansvar for budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024. Der ligger ansvaret hos flertallet, Sp, H og Frp!

Les også

– Bygdelistas innsats reddet barneskolene, foreløpig

Kommunedirektøren ville ha i gang et arbeid der målet er å «vinne inn» 20 millioner fram mot 2025. Telemarksforskning ble engasjert til å ta en ganske omfattende vurdering av muligheter for innsparing og økte inntekter. BL foreslo å spare inn 350.000 kroner ved å bruke egne folk til arbeidet, i stedet for dyr innleie. Det ble avvist av Sp, H og Frp. Sluttrapport ble lagt fram for kommunestyret 24. juni i år. Foreslåtte tiltak, inkludert sammenslåing av Nerstad og Prestfoss skole, var beregna til 25,6 millioner kroner.

Til kommunestyrets møte sist uke la kommunedirektøren fram en gjennomføringsplan i 12 punkter, basert på sluttrapporten, med en total «innvinning» på 20 millioner kroner. I saken (prosjektplanen) som Sp, H og Frp sluttet seg til, vises det til pkt. 4: «Det største tiltaket er å redusere antall plasser ved Sigdalsheimen ned til 37 plasser, som er en reduksjon med ytterligere fem plasser i forhold til de plassene som alt er holdt stengt.» Dette er basert på forslag fra Telemarksforskning, sitat: «Redusere tallet på sykeheimsplasser: Bør kunne reduseres med inntil 10 plasser, sju årsverk. Forutsatt effektuert fullt ut fra 01.04. 2022.»

BL fremmet forslag om å skjerme Sigdalsheimen, men vant ikke fram. Forslaget fikk åtte stemmer (BL, Ap og en fra repr. fra Sp) Ved å slutte seg til pkt. 4, se sitat over, har Sp, H og Frp gitt kommunedirektøren aksept for å gå videre med forslaget om å stenge totalt 10 plasser på Sigdalsheimen. Det er ingen feilinformasjon, slik gruppelederen i Sp hevder.

Flertallet vedtok, som nevnt over, en kraftig nedskjæring innen skole i budsjett for 2021 og i økonomiplanen 2021–2024. I første omgang ble 6,6 lærerstillinger tatt bort.

Les også

Selvdrevne busser og mulighet til å få gårdsbrygget øl og elgstek på døra er blant planene for å gjøre Norefjell enda mer attraktivt

I saksdokumentene med vedlegg til møtet sist uke går det fram av prosjektplanen, pkt. 3, at det i rullering av dokumentet «Den gode skole 2017-2021» skal sees både på innhold og skolestruktur, sitat: «Dokumentet tar for seg utviklingsmål for grunnskolen i kommunen, organisering og kvalitet innad i skolen og kvalitet med tanke på størrelse og struktur.»

Bygdelista argumentere for å ta dette ut av innsparingsprosjektet og behandle «Den gode skole» i egen sak. Vårt forslag, sitat: «Det arbeides videre med Den gode skole i egen sak, uavhengig av Bærekraftprosjektet. Det settes fokus på innhold og kvalitet.»

Ordet skolestruktur ble bevisst tatt ut i vårt forslag. Sp, H og Frp slutta seg etter hvert til forslaget. Dette er grunnlaget for å si at Bygdelistas initiativ redda skolene, foreløpig. Jeg tviler ikke på at det forsøkes på omkamp. Men kommunedirektøren har nå fått klart signal om å arbeide videre med «den gode skole» uten å vurdere sammenslåing, slik rapporten fra Telemarkforskning la opp til.

Det er selvfølgelig årlig behandling av budsjett- og økonomiplan som avgjør hva det endelige resultatet blir. Men Sp, H og Frp kan ikke løpe fra at de har slutta seg til prosjektplanen der reduksjon av antall plasser på Sigdalsheimen er tallfesta, både i antall og når det gjelder økonomi. Det er dette kommunedirektøren har fått i oppdrag å legge inn i budsjett for 2022. Det blir en spennende høst!

Kommentarer til denne saken