Gå til sidens hovedinnhold

Innfører munnbind på alle ansatte i helse- og omsorgssektoren

Ordfører Knut Kvale og resten av kriseledelsen i Øvre Eiker følger smitteøkningen i Drammen og omegn nøye.

Koronasmitten er i sterk økning både i Drammen og Oslo, og dette får også konsekvenser for omliggende kommuner. Bare i Øvre Eiker ble det bekreftet tre nye smittetilfeller i helga, og en hel skoleklasse ved Eiker videregående skole er satt i karantene som følge av en smittet elev.

Kriseledelsen i Øvre Eiker, som består av ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege, supplert med kommunalsjefene, følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger.

Må bruke munnbind

- Vi følger smitteøkningen nøye, sier ordfører Knut Kvale i en pressemelding. - Nå er det ekstra viktig at folk er forsiktige. Alle som har mulighet til det, bør ha hjemmekontor. De som må reise på jobb eller skole i retning Drammen/Oslo med kollektivtransport, bør bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand til andre i toget eller på bussen.

Også utenom jobb er det viktig å være oppmerksom på hva man gjør for å hindre smittespredning.

- På fritiden bør man være sammen med færrest mulig forskjellige personer over tid, altså begrense antall nærkontakter til et minimum. Dette gjør smitteoppsporing mye enklere for kommunen, og det kan forhindre videre smittespredning, sier kommuneoverlege Anne Aune.

Aune forteller videre at det nå er innført bruk av munnbind for alle ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste som utfører pasientnært arbeid og ikke kan holde en meters avstand.

– Dette gjør vi som et ekstra tiltak for å forebygge smitte av sårbare personer, sier kommuneoverlegen.

Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet

Mange smittes av dem de bor sammen med. Nylig kom regjeringen med nye råd og tiltak for å stoppe smitte mellom personer i samme husstand. Kriseledelsen i Øvre Eiker støtter opp om disse retningslinjene.

Dette er de nye nasjonale rådene (fra regjeringen.no):

Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke

I dag er det slik at personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til dem som er smittet av viruset, skal i karantene.

Nå innføres det krav til at de som er i karantene og utvikler symptomer, må isolere seg umiddelbart frem til et eventuelt negativt prøveresultat foreligger. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen. Regjeringen endrer reglene om smittekarantene for å tydeliggjøre dette.

Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre så langt det lar seg gjøre.

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg

Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør holde avstand til hverandre

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt det er mulig, holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre.

Kommentarer til denne saken