Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga.

Det er nå seks personer i isolasjon og 93 personer i karantene.

Smitteutbruddet i hjemmetjenesten

Det vil foretas ny massetesting ved legesenteret i Prestfoss i dag. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden.

Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01 2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021.

Re-testing ved ungdomsskolen

Elever, lærere og andre nærkontakter som er i 10 dagers karantene etter smittetilfelle ved Sigdal ungdomsskole den fredag, bør teste seg på nytt på dag 7. Det tilbys derfor re-testing ved Prestfoss legesenter førstkommende onsdag. Kommunen kommer tilbake til klokkeslett for testing.

– Om denne testen også er negativ, kan en gå ut av karantene jf. nye retningslinjer fra FHI, skriver kommunen i en pressemelding.

Letter på tiltak

Ettersom smittetrenden nå synes å være synkende i Sigdal, letter kriseledelsen på noen av tiltakene som ble midlertidig innført onsdag, 20.01.21.

Følgende tiltak gjelder fra og med 02.02.21:

• Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.

• Generelt besøksforbud ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår.

• Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.

• Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Endelig avgjørelse tas i slutten av uken.

• Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Ny vurdering gjøres fortløpende etter resultat av utført massetesting.

• Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.

• Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil fem personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.