Ingen avklaring om restaurant – Fjordbyen Brygge må vente

Det kan ta tid før neste byggetrinn i Fjordbyen i Vikersund går i gang. Det er nemlig flere ubesvarte spørsmål fortsatt.